Ansøgningsmængden bør reduceres

Den store ansøgningsmængde der kræves, er med til at ”tage livet” af mange initiativtager

Digitaliseringsminister Marie Bjerre havde stor opbakning til udvikling af et digitalt ansøgningssystem.

Hornum-Ulstrup September Marked fik en positiv overraskelse, da digitaliseringsminister Marie Bjerre lagde vejen forbi markedspladsen. Det for her at præsentere en del af den nye finanslov. Den indeholder nemlig penge til udarbejdelse af et digitalt ansøgningsprogram ”En fest – en ansøgning”. En forenkling og afbureaukratisering, som formand Søren Vestergaard Sørensen, Hornum-Ulstrup Septembermarked ser frem til. 

-Alt for mange ressourcer bruges til udfærdigelse af ansøgninger. Til dette års marked blev det nødvendigt at søge om to tilladelser til afholdelse af bankospil. Det fordi der var mere end to dage imellem afholdelsen at de to spilleaftener. Det kan ikke være rigtigt, siger Søren Vestergaard Sørensen, Hornum-Ulstrup September Marked. Herudover er der søgt otte andre tilladelser. 

-Helt ærlig så føler jeg ikke, at modtagerne af ansøgningerne tager dem alvorligt. De læser dem nøje igennem og er der mangler, så må vi starte forfra. Men selv om vi sender dem i god tid, så får vi først svar nogle få dage før arrangementets afvikling. Det ødelægger nattesøvnen, for vi ved ikke, om vi er købt eller solgt og om markedet kan lovligt afvikles. Det er dræbende for os, som ønsker at afvikle tingene på et lovligt grundlag. 

-Vi har erfaret at have taget fejl, når vi tror, at de ansøgninger, vi sender til Nordjyllands Politis tilladelseskontor behandles i den rækkefølge, de modtages. Det er ikke tilfældet. Det er i den rækkefølge, som arrangementerne afvikles i, der er bestemmende. Her føler jeg, at vi der er ude i god tid med ansøgningerne, bliver snydt. Det bør være dem der kommer først, som får deres ansøgninger behandlet først. 

-Det er hvert år, vi skal søge om tilladelser. Det på trods af at det blot er en gentagelse med pladsens indretning, teltenes placering, markedskroens og teltets indretning samt en række andre forhold. Det burde være sådan, at når der ikke er ændringer, så vil det være muligt at få en flere års tilladelse. Det virker som værende unødvendigt med de løbende gentagelser af ansøgningerne, siger formand Søren Vestergaard Sørensen, Hornum-Ulstrup September Marked. 

Formanden for Hornum-Ulstrup September Marked  mener, at ansøgningsjunglen er alt for stor og uigennemsigtig.

Han bakkes op af formanden for Sammenslutningen af By-og Markedsfester, Otto Skak. Han oplyser, at de mange ansøgninger og den sene modtagelse af tilladelser er et problem på landsplan. Noget som sammen-slutningen ihærdigt har arbejdet på at få ændret i mange år. Hans forhåbning er, at det nye digitaliserings- system der udvikles, vil ændre betingelserne radikalt. 

-Den store ansøgningsmængde der kræves, er med til at ”tage livet” af mange initiativtagere. Der bruges ugers arbejde på at få ansøgningerne lavet og sendt. Vi finder, at det er meget gentaget arbejde, der skal laves, men hver instans har sit ansøgningsskema. Ønsket er, at kommuner, politi, beredskaber, spillemyndigheder og andre myndigheder får et ens grundlag. At ansøgningerne kun skal sendes til et sted, og at man herfra formidler, at det nødvendige antal tilladelser indhentes. 

Formand for Sammenslutningen af By-og Markedsfester, Otto Skak, fik sammen med Søren Vestergaard Sørensen en givende snak med digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Et stort problem er, at mange festarrangører ikke ved, hvad der skal søges om. Det findes der nemlig ingen oversigt over. En ting er sikkert og det er, at uanset hvor omhyggelig man er, så er der noget, man glemmer. Det er en urimelig belastning for de mange frivillige ildsjæle, der knokler løs på landsplan, siger Otto Skak, Sammenslutningen af By-og Markedsfester. 

Digitaliseringsminister Marie Bjerre nikker genkendende til problemstillingerne. Hun understreger, at det er dem, det er målet at få ændret. Hun understreger, at det er vigtigt, at ildsjælene kan bruge deres kræfter til det de er gode til. De skal ikke kvæles i papirarbejde, mener hun.

Fest og eventmesse 4. marts 2023

Bureaukrati kan dræbe

Når Brancheforeningen Danske Festudlejere samler hele branchen af festarrangører i Danmark til udstilling og temadag den 4. marts 2023 i Forum Kolding, så er et opgør med Bureaukrati i fokus. Fra håbløse, tekniske ansøgningsregler via affaldshåndtering til overgang til det pengeløse samfund. Det første, der dør, er frivilligheden

Efter corona har det været svært for mange organisationer at rekruttere nye frivillige – og det øgede bureaukratiske pres har ikke gjort det nemmere. Den grønne omstilling bringer også udfordringer, ligesom overgang til pengeløst samfund i en branche, hvor folk gerne vil bruge kontanter sætter sine spor. Med andre ord er der problemer nok at diskutere, når hele den danske event- og festbranche lørdag, den 4. marts 2023 mødes til seminar og udstilling i Forum Kolding.

Der vil under Fest-og Eventmessen blive holdt forskellige workshops.

Blandt oplægsholderne er bl.a. folketingsmedlemmerne Erling Bonnesen (V) samt Bjarne Laustsen (S), formand for Danmarks næststørste marked i Døllefjelde-Musse marked Per hansen, førende leverandører af pengeløse ydelser Helle Espersen, OnlinePOS, samt flere andre oplægsholdere. Det fulde program er vedlagt.

Historisk set har Event- & Festmessen været det sted, hvor branchen mødtes og enedes om fremtidige standarder. Det har bl.a. resulteret i tiltag som ”En fest en ansøgning” og andre tiltag, der har styrket demokratiet og mindsket bureaukratiet.

I år vil det springende spørgsmål blive: Hvordan får vi igen folk til at være aktive? Kan vi få mennesker tilbage til arrangementerne? Ellers dør de.

Alle større leverandører til det danske festmarked udstiller endvidere, så man kan få et godt indtryk af, hvad der vil være af underholdning, bespisning og aktiviteter de kommende år.

Borgmester Knud Erik Langhoff åbner selve messen i Forum Kolding kl.10.00

Der er gratis adgang til arrangementet og alle er VELKOMMEN.

Køb en komplet fest og hent et godt overskud hjem, tilbydes af firmaet CoolDrinks, Gråsten.
Karina Gjerlevsen og Søren Quebec, Gørding Telt & Serviceudlejning, henter her ny inspiration til deres udlejningsvirksomhed.