Velkommen


Se nedenstående link vedr. Covid-19

Faglige artikler

Pressedækning

Hotline – kontakt os

 

Klik på ovenstående link eller hold musen over [Viden om] og en menu kommer frem.

 


Sammenslutningens formål er, at skabe bedst mulige vilkår for vores medlemmers byfest, havnefest, festuge, kræmmermarked, tivoli og deres arrangementer.

Dette sker bl.a. ved:

– Kontakt til såvel lokale som statslige offentlige myndigheder
– Kontakt til lovgivere på de områder vi er underlagt.
– Vi er høringsberettige på en del lovområder, fra forskellige ministerier.
– Vi holder minimum èt årligt møde med Rigspolitichefen og ERFAmøde med Danske Beredskaber.
– Samarbejde med leverandører, og andre festarrangører.
– Vi arbejder for at foreningens medlemmer får kendskab til nye regler, love og cirkulærer.
– Vi yder rådgivning og vejledning.
– Vi holder en årlig generalforsamling-/årsmøde med faglige indlæg og tid til drøftelse af relevante emner.

Kig dig omkring på hjemmesiden, hvor vi har delt relevant information.

BLIV MEDLEM – Indmeld din forening her 

.


Foreningens støttemedlemmer:

 

Se mere her