Velkommen

Sammenslutningens formål er at skabe bedst mulige vilkår for afviklingen af medlemmernes
arrangementer. Dette sker bl.a. ved:
• Kontakt til såvel lokale som statslige offentlige myndigheder.
• Kontakt til lovgivere på de områder vi er underlagt.
• Vi er høringsberettige på en del lovområder, fra forskellige ministerier.
• Vi holder minimum èt årligt møde med Rigspolitichefen, og vi har netop deltaget i et ERFAmøde
med Danske Beredskaber.
• Samarbejde med leverandører, og andre festarrangører.
• Vi arbejder for at foreningens medlemmer får kendskab til nye regler, love og cirkulærer.
• Vi yder rådgivning og vejledning.
• Vi holder en årlig generalforsamling-/årsmøde med faglige indlæg og tid til drøftelse af
relevante emner.

Kig dig omkring på vores hjemmeside, hvor vi har delt relevant information,

Indmeld din forening her 

Sig endelig til, hvis du synes der mangler noget.