Viden om…

Anbefalinger til genstart af kultur og idræt

By- og Markedsfester er med i Kulturministeriets sektorpartnerskab for stående publikum, hvor vi sammen med en række andre interesseorganisationer og kan blive hørt. Vi kan være med til at påvirke de politiske beslutninger, der træffes under corona-krisen og dermed også påvirke genåbningsprocessen. Dog må vi understrege, at det i sidste ende er politikerne og kulturministeriet, der sætter dagsordenen for genåbningen.

 

Kulturministeriet har udsendt en række retningslinjer om genåbning af idræts- og kulturlivet herunder også af havnefest, byfest og Kræmmermarked – læs dem her:

Anbefalinger til genstart af kultur og idræt

20_04948-14 QA – Landsdækkende – gældende fra marts 2021 900850_6_0

20_04093-16 Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfacili 901196_2_0

20_04093-16 Retningslinjer for kulturinstitutioner hvor publikum bevæger sig rundt 901193_2_0

20_04093-16 Retningslinjer for kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum 901194_2_0

20_04093-16 Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv 901195_2_0

 

 

Èn fest – èn ansøgning

Et projekt der er startet op for ca. 2 år siden, og ambitionen var/er, at arrangører af fester m.v. kan nøjes med at indsende èn ansøgning til myndighederne.

Systemet har fået navnet ARENA.

Et edb-system skal så sørge for, at ansøgningerne bliver sundt rundt til alle relevante myndigheder, og sikre at der bliver svaret tilbage, på det ansøgte.Projektet blev startet op i et samarbejde mellem Brancheforeningen Danske Festudlejere og Sammenslutningen af By- og Markedsfester.

Læs hele artiklen her

BR18 – SKAL vi anvende certificeret brandrådgiver?

Bygningsreglement BR18

I foreningens Nyhedsbrev fra december 2019 skrev vi om, at Boligminister Kaare Dybvad havde trukket kravet om anvendelse af certificeret brandrådgiver tilbage, i forbindelse med ansøgninger til midlertidige arrangementer og godkendelse af pladsfordelingsplaner/indretningsplaner i festlokaler/forsamlingstelte m.v.

Find links til de nye vejledninger her og læs hele artiklen.

Vejledning for telte og indretning

Bygningsreglementets vejledning om opstilling af transportable telte og konstruktioner, herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm. og indretning af salgsarealer og midlertidige campingpladser – Er opdateret i december 2018.

Bygningsstyrelsen orienterer samtidig Sammenslutningen af By- og Markedsfester om, at vejledningen skal revideres i 2019, da der er flere ting, der stadig skal justeres bl.a. ift. en sammenhæng med reglerne i det nye BR18. Vi ved dog intet om hvornår den næste justering vil blive udsendt, så indtil videre er det denne vejledning der vil være udgangspunkt for de ansøgninger og de tilladelser der skal indhentes ved myndighederne for arrangementer i 2019.

Du kan finde både guide og den fulde vejledning her :

Guide til forklaring af de vigtigste punkter

Bygningsministeriets vejledning   ( den fulde version )

Har du talt med din kommune og det beredskab i år ?

By- og Markedsfester har flere gange opfordret alle arrangører til at tage kontakt til kommunens byggesagsbehandler og beredskabetet, så I kan få afklaret om kravene til boder, forsamlingstelte, indretning af festpladser og salgsområder er det samme som i 2016, eller der er skærpede krav.

By- og Markedsfester skal til møde i Bygningsministeriet den 22. marts 2017, hvor den nye bekendtgørelse og den nye vejledning skal evalueres.

Vi har indtil videre fået enkelte indmeldinger om skærpede krav, også nogen der er helt urimelige.

Vi vil også gerne høre fra dig eller din fest.

Skriv gerne til mwl@os.dk eller ring  til Mogens Lorenzen på 21549556.

Det er rigtig svært at få en god dialog med offentlige myndigheder, få dage/uger før festen skal starte !!!

Kritiseret byggesagsgebyr for telte fjernes

Politikerne i Vejen Kommune fjerner fra årsskiftet et forhadt gebyr, når der rejses telte ved byfester eller andre frivillige arrangementer.

Fakta
Gebyrer

Med byrådets beslutning om at reducere byggesagsgebyrerne med 100.000 kroner, vil kommunens samlede indtægter for diverse gebyrer beløbe sig til 1,432 millioner kroner.

VEJEN KOMMUNE: Det gav voldsom kritik, da flere foreninger rundt i Vejen Kommune tidligere i år måtte punge ud med knap et par tusinde kroner til en byggetilladelse, når der eksempelvis skulle rejses et telt til en byfest.

Men fra årsskiftet er det slut med dette byggesagsgebyr. Sådan er meldingen fra Udvalget for teknik og miljø.

Beslutningen i udvalget kommer efter, at byrådet i forbindelse med budgettet for 2016 vedtog, at der skulle ske en reduktion på 100.000 kroner under byggesagsgebyrer.

Nu har udvalget på det seneste møde udmøntet denne budgetbeslutning. Det betyder, at ikke opkræves gebyr for behandling af byggesager om skilte, transportable telte og konstruktioner, nedrivninger og legepladser. I disse sager tilgodeses både erhvervsvirksomheder, private, kommunale institutioner og foreninger.

– Vi er i udvalget enige om, at der frem over ikke skal opkræves gebyrer for eksempelvis opstilling af telte, som gav betydelig kritik, siger udvalgsformanden Jørgen Bruun.

Glad foreningsmand

Det er en meddelelse, som bliver rigtig positivt modtaget hos Benny Ebsen fra Føvling-Stenderup Ungdoms- og Idrætsforening. Han var i det sene forår skarp kritiker af ordningen, da FSUI skulle af med knap et par tusinde kroner for at rejse et telt til en byfest. Dybt godnat, sådan kaldte Benny Ebsen det dengang.

– Det er da en snusfornuftig beslutning. Jeg har også hele tiden ment, at det gebyr ikke ville holde ret længe. Vi var en af de første, som blev ramt af den ordning, som virkelig gør ondt på det frivillige arbejde, siger Benny Ebsen.