By- & Markedsfester

By- og Markedsfester har flere gange opfordret alle arrangører til at tage kontakt til kommunens byggesagsbehandler og beredskabetet, så I kan få afklaret om kravene til boder, forsamlingstelte, indretning af festpladser og salgsområder er det samme som i 2016, eller der er skærpede krav.

By- og Markedsfester skal til møde i Bygningsministeriet den 22. marts 2017, hvor den nye bekendtgørelse og den nye vejledning skal evalueres.

Vi har indtil videre fået enkelte indmeldinger om skærpede krav, også nogen der er helt urimelige.

Vi vil også gerne høre fra dig eller din fest.

Skriv gerne til mwl@os.dk eller ring  til Mogens Lorenzen på 21549556.

Det er rigtig svært at få en god dialog med offentlige myndigheder, få dage/uger før festen skal starte !!!