By- & Markedsfester

By- og Markedsfester er med i Kulturministeriets sektorpartnerskab for stående publikum, hvor vi sammen med en række andre interesseorganisationer og kan blive hørt. Vi kan være med til at påvirke de politiske beslutninger, der træffes under corona-krisen og dermed også påvirke genåbningsprocessen. Dog må vi understrege, at det i sidste ende er politikerne og kulturministeriet, der sætter dagsordenen for genåbningen.

 

Kulturministeriet har udsendt en række retningslinjer om genåbning af idræts- og kulturlivet herunder også af havnefest, byfest og Kræmmermarked – læs dem her:

Anbefalinger til genstart af kultur og idræt

20_04948-14 QA – Landsdækkende – gældende fra marts 2021 900850_6_0

20_04093-16 Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfacili 901196_2_0

20_04093-16 Retningslinjer for kulturinstitutioner hvor publikum bevæger sig rundt 901193_2_0

20_04093-16 Retningslinjer for kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum 901194_2_0

20_04093-16 Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv 901195_2_0