Forfatterarkiv: Gregers Maglekær

Invitation til info-møder

  Den 5. marts 2019  
Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark indbyder hermed til møde- / info-dage – følgende datoer:
 
16/3 2019 : Kolding – Sted: Sct. Jørgens Gaard Hospitalsgade 4 – 6000 Kolding                     
 
23/3 2019   : Sørby –    Sted: Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, Sørbymagle, 4200 Slagelse
 
06/4 2019    : Hjallerup –  Sted: Hjallerup Idrætscenter, Idræts Alle 1,  9320 Hjallerup
 
Program for dagen:
 
09.30         Ankomst, kaffe/te med morgenbrød.
 
10.00         Indlæg fra Sikkerhedsstyrelsen, v/inspektør Steen Søgaard omkring
                  nye el-regler for  installationer på by og markedsfester,
                  med plads til spørgsmål og dialog.

 
11.45          Nyt fra foreningen By- og Markedsfester – herunder bl.a. status på:
                   – Èn fest – èn ansøgning
                   – Henvendelse til Beskæftigelsesministeriet vedr.
                     arbejdsskadeforsikringer.
                   – Møde med Rigspolitichefens kontor.
                   – Ny vejledning til BYG 18 – herunder transportable enheder og
                     festpladser.
                   – Drøftelse af foreningens fremtidige virke og fokuspunkter.
 
12.30         Frokost
 
13.15         Betalingssystemer, herunder mulighederne for
                  kontantløse arrangementer og fester. v/ Peter Gorm Andersen,
                 Godik

                        
14.45         Kaffe og tak for i dag
 
Tilmelding:
 
Mødet 16. marts i Kolding: Tilmelding til Otto Skak, OS@ssbad.dk – tlf, 28875050
                                                                     SENEST DEN 12. MARTS 2019.
 
Mødet 23. marts i Sørby:     Tilmelding til Gregers Maglekær,    maglekjer@hashojnet.dk –   Tlf. 25542465 – SENEST DEN 18. MARTS 2019.
 
Mødet 6. april i Hjallerup:   Tilmelding til Allan Nielsen. formand@roverfest.dk
                                                 Tlf. 21449817 – SENEST DEN 1. april 2019-


Pris: kr. 250,00 for medlemmer og kr. 325,- for ikke medlemmer
 
Betaling til:  reg.nr.: 1551 – kontonr.: 11202691 – samtidig med tilmelding
 
 
 
 
 
Vi håber I vil møde talrigt frem, og evt. invitere foreninger og interesserede fra lokalområdet med – alle er velkomne.
 
Vi ses !
Sammenslutningen af By- og Markedsfester
Bestyrelsen
 

Vejledning for telte og indretning

Bygningsreglementets vejledning om opstilling af transportable telte og konstruktioner, herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm. og indretning af salgsarealer og midlertidige campingpladser – Er opdateret i december 2018.

Bygningsstyrelsen orienterer samtidig Sammenslutningen af By- og Markedsfester om, at vejledningen skal revideres i 2019, da der er flere ting, der stadig skal justeres bl.a. ift. en sammenhæng med reglerne i det nye BR18. Vi ved dog intet om hvornår den næste justering vil blive udsendt, så indtil videre er det denne vejledning der vil være udgangspunkt for de ansøgninger og de tilladelser der skal indhentes ved myndighederne for arrangementer i 2019.

Du kan finde både guide og den fulde vejledning her :

Guide til forklaring af de vigtigste punkter

Bygningsministeriets vejledning   ( den fulde version )

PET kursus i Vorbasse

Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark indbyder hermed til møde- / info-dag:

Lørdag den 5. maj 2018 – kl. 12.00 til 17.00

 Sted: Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen , 6623 Vorbasse, mødelokale 1+2

 

Program for dagen: 

12.00         Velkomst og orientering fra foreningen samt 3 stk. smørrebrød, 1 øl/vand.

12.30         Projekt omtanke – et kursus der skal øge sikkerheden og trygheden på befærdede steder

Kurset afholdes af en Specialkonsulent fra Politiets Efterretningstjeneste.

Kurset indeholder bl.a. følgende:

Tryghed og sikkerhed ved arrangementer

Afpasset sikkerhedsniveau

Trusselvurderinger

Sikkerhedskultur

Beredskabsplaner

Sikkerhedsplaner

Overvågning

Fysisk sikring

Mistænkelig adfærd

Forløbet af en terror-hændelse, før, under og efter.

14.30         Pause med kaffe/the og kage

15.00         – Kurset fortsætter

16.30         INFO og sidste nyt fra Sammenslutningen af By- og Markedsfester

Herunder status på:

Ansøgninger/tilladelser ved kommunerne/Beredskabet 2018 og fremad.

”En fest – en ansøgning”

Brug af kasseapparater – kræmmere og arrangører.

17.00         Tak for i dag.

 

Pris pr. deltager kr.160,00 for medlemmer / ikke medlemmer kr. 200,00

Betaling til:  Mobile pay : 33737 eller reg.nr.: 6233 – kontonr.: 0760247375

 HUSK at oplyse navn ved indbetaling

Tilmelding via vores hjemmeside :

http://by-markedsfester.dk/indmeldelse/tilmelding-pet-kursus/  og betaling senest den 15. april 2018 –

Evt spørgsmål til kurset : mail : kram@vorbasse-marked.dk eller tlf 60249450

Mødet gennemføres ved min. 20 deltagere og der er plads til max 80 !