Invitation til info-møder

  Den 5. marts 2019  
Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark indbyder hermed til møde- / info-dage – følgende datoer:
 
16/3 2019 : Kolding – Sted: Sct. Jørgens Gaard Hospitalsgade 4 – 6000 Kolding                     
 
23/3 2019   : Sørby –    Sted: Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, Sørbymagle, 4200 Slagelse
 
06/4 2019    : Hjallerup –  Sted: Hjallerup Idrætscenter, Idræts Alle 1,  9320 Hjallerup
 
Program for dagen:
 
09.30         Ankomst, kaffe/te med morgenbrød.
 
10.00         Indlæg fra Sikkerhedsstyrelsen, v/inspektør Steen Søgaard omkring
                  nye el-regler for  installationer på by og markedsfester,
                  med plads til spørgsmål og dialog.

 
11.45          Nyt fra foreningen By- og Markedsfester – herunder bl.a. status på:
                   – Èn fest – èn ansøgning
                   – Henvendelse til Beskæftigelsesministeriet vedr.
                     arbejdsskadeforsikringer.
                   – Møde med Rigspolitichefens kontor.
                   – Ny vejledning til BYG 18 – herunder transportable enheder og
                     festpladser.
                   – Drøftelse af foreningens fremtidige virke og fokuspunkter.
 
12.30         Frokost
 
13.15         Betalingssystemer, herunder mulighederne for
                  kontantløse arrangementer og fester. v/ Peter Gorm Andersen,
                 Godik

                        
14.45         Kaffe og tak for i dag
 
Tilmelding:
 
Mødet 16. marts i Kolding: Tilmelding til Otto Skak, OS@ssbad.dk – tlf, 28875050
                                                                     SENEST DEN 12. MARTS 2019.
 
Mødet 23. marts i Sørby:     Tilmelding til Gregers Maglekær,    maglekjer@hashojnet.dk –   Tlf. 25542465 – SENEST DEN 18. MARTS 2019.
 
Mødet 6. april i Hjallerup:   Tilmelding til Allan Nielsen. formand@roverfest.dk
                                                 Tlf. 21449817 – SENEST DEN 1. april 2019-


Pris: kr. 250,00 for medlemmer og kr. 325,- for ikke medlemmer
 
Betaling til:  reg.nr.: 1551 – kontonr.: 11202691 – samtidig med tilmelding
 
 
 
 
 
Vi håber I vil møde talrigt frem, og evt. invitere foreninger og interesserede fra lokalområdet med – alle er velkomne.
 
Vi ses !
Sammenslutningen af By- og Markedsfester
Bestyrelsen
 

PET kursus i Vorbasse

Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark indbyder hermed til møde- / info-dag:

Lørdag den 5. maj 2018 – kl. 12.00 til 17.00

 Sted: Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen , 6623 Vorbasse, mødelokale 1+2

 

Program for dagen: 

12.00         Velkomst og orientering fra foreningen samt 3 stk. smørrebrød, 1 øl/vand.

12.30         Projekt omtanke – et kursus der skal øge sikkerheden og trygheden på befærdede steder

Kurset afholdes af en Specialkonsulent fra Politiets Efterretningstjeneste.

Kurset indeholder bl.a. følgende:

Tryghed og sikkerhed ved arrangementer

Afpasset sikkerhedsniveau

Trusselvurderinger

Sikkerhedskultur

Beredskabsplaner

Sikkerhedsplaner

Overvågning

Fysisk sikring

Mistænkelig adfærd

Forløbet af en terror-hændelse, før, under og efter.

14.30         Pause med kaffe/the og kage

15.00         – Kurset fortsætter

16.30         INFO og sidste nyt fra Sammenslutningen af By- og Markedsfester

Herunder status på:

Ansøgninger/tilladelser ved kommunerne/Beredskabet 2018 og fremad.

”En fest – en ansøgning”

Brug af kasseapparater – kræmmere og arrangører.

17.00         Tak for i dag.

 

Pris pr. deltager kr.160,00 for medlemmer / ikke medlemmer kr. 200,00

Betaling til:  Mobile pay : 33737 eller reg.nr.: 6233 – kontonr.: 0760247375

 HUSK at oplyse navn ved indbetaling

Tilmelding via vores hjemmeside :

http://by-markedsfester.dk/indmeldelse/tilmelding-pet-kursus/  og betaling senest den 15. april 2018 –

Evt spørgsmål til kurset : mail : kram@vorbasse-marked.dk eller tlf 60249450

Mødet gennemføres ved min. 20 deltagere og der er plads til max 80 !