By- & Markedsfester

Sommerpakke vedtaget

Læs her om “Sommerpakkens” indhold Aftale_om_Viderefoersel_af_arrangoerordningen_og_noedpulje_til_festivaler_150321