By- & Markedsfester

Lokale ildsjæle møder for mange forhindringer, når de arrangerer fest

Af Bjarne Laustsen MF (S) Blomstermarken 20. 9530 Støvring

I september var jeg på Hornum-Ulstrup Marked sammen med Digitaliserings- og Ligestillingsminister Marie Bjerre. Et fantastisk årligt arrangement med kræmmere, traktortræk, sildebord, revy og meget mere. Vi var dog ikke kun mødt op på markedet for vores egen fornøjelses skyld, men for at høre om nogle af de forhindringer, som lokale ildsjæle møder, når de skal stå for en fest eller et marked – det er nemlig for mange.

Baggrunden var, at der er sket det glædelige, at der er blevet afsat 250 mio. kr. årligt frem mod 2027 til forskellige initiativer målrettet landdistrikterne – og dermed også til at få løst de problemer jeg har remset op. Så det er bare med at komme i gang, for der er nok at tage fat i.

Som det er i dag, skal man som arrangør have op i mod 35-40 forskellige tilladelser fra kommunen, politiet, brandmyndigheder osv., som hver især skal ansøges årligt. Teltudlejere skal skaffe dyre certifikater og det er generelt svært som frivillig at få råd og vejledning før, under og efter festen. Det må kunne gøres bedre. Det går simpelthen ikke, at de lokale arrangører er ved at knække halsen på bureaukrati og bøvl inden festen overhovedet er kommet op at stå.

Én fest én ansøgning

Et af de initiativer, der har været snak om i mange år, og som der altså nu er finansiering til, er det jeg kalder ”én fest én ansøgning”. Det vil betyde at frivillige ikke skal navigere rundt i det 35-40 forskellige tilladelser som de skal nu, men bare kan sende én samlet ansøgning af sted gennem en digital løsning. Her skal vi lige stoppe op og overveje, om der er nogen grund til at opfinde den dybe tallerken, hvis den allerede er opfundet? Det tror jeg nemlig den er.

For få år siden udviklede kommunernes fælles EDB-center ”Kombit” nemlig et system de kaldte ”Arena”, så der kun skulle sendes en enkelt ansøgning. Da jeg spurgte Boligministeriet ind til ”Arena”, fik jeg at vide, at det overhovedet ikke fungerede, men det forstår jeg nu ikke. Vi ved at Kombit kan lave systemer der virker. Det er nemlig dem, der har udviklet folkeskolens IT-platform ”Aula”, som jo fungerer strålende. Derfor synes jeg, at Digitaliseringsministeriet skal kaste et ekstra blik på ”Arena”, og se om ikke der er noget, der kan genbruges i det system man skal i gang med at lave nu. Så tror jeg både det blive bedre, billigere og hurtigere færdigt.

Tilladelser bør holde fem år i stedet for ét år

Når vi har fået styr på ansøgningskaosset, synes jeg vi skal overveje, om det er nødvendigt, at man skal sende den samme ansøgning år efter år. En fest som f.eks. Brønderslev Marked, bliver afholdt på den samme plads og på stort set samme måde hvert eneste år. Derfor kunne de tilladelser som de frivillige indhenter, lige så godt holde i fem år i stedet for kun et, som det er i dag.

Visse tilladelser bør omdannes til anmeldelser

I forlængelse af det kunne nogle af tilladelserne, også sagtens omdannes til anmeldelser. Når man steger og sælger pølser til et marked, ville Sikkerhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen så vide, at de kan komme og kontrollere forholdene, frem for at der skal indhentes deciderede tilladelser på forhånd. På samme måde som Skat kan komme og kontrollere regnskabet for de kræmmere, som står og har boder.