By- & Markedsfester

Læserbrev af Anders Kronborg, MF for Socialdemokratiet: 

Byfester, markeder og dyrskue. Det binder os sammen på tværs af landet og i de små lokalsamfund. Mange af os har været til de her fester, og jeg tror, at de fleste af os kan se de lokale ildsjæle, der frivilligt ifører sig en gul vest og pisker rundt på pladsen. De samler brugte ølkrus op, svinger burgere over disken i madboden og sørger for at alle får en god oplevelse.

Som folketingspolitiker er det et af mine klare mål, at vi forbedrer det lokale civilsamfund og kulturtilbud i hele landet – ikke mindst i Esbjerg. Regeringen har også haft øje for den her problematik. Vi vil sikre, at de frivillige foreninger ikke drukner i bureaukrati, når de gør noget godt for lokalsamfundet.

I dag er det desværre alt for bøvlet at skaffe de nødvendige tilladelser til lokale arrangementer. Et af de værste eksempler er en byfestarrangør, der skulle indsende op til 32 ansøgninger for at kunne afholde deres fest. Ligesom vi har set markedsarrangører, der skulle sende hele syv ansøgninger til fire forskellige myndigheder. Det kan virke som en labyrint af papirarbejde og procedurer, der kan tage de mest velmente initiativer og få dem til at føles, som om de kører i cirkler, uden nogen klar vej frem.

Vi har i Socialdemokratiet arbejdet hårdt for at foreningslivet kan sættes fri af bureaukratiets langsommelighed og evige proces. Derfor har vi afsat 250 mio. kr. årligt til landdistrikter. Nogle af de penge skal gøre ansøgningsprocessen væsentligt lettere og langt mere enkel. Det er vores mål, at der i fremtiden kun skal indhentes tilladelser til lokale arrangementer ét sted.

Årlige lokale begivenheder, såvel som gode nye initiativer, skal have de bedst mulige betingelser for at bringe liv til vores byer. De kreative og engagerede arrangører af markeder, byfester og lokale festivaler bringer liv, glæde og fest til vores lokalmiljø. Vi skylder arrangørerne bag en stor tak for at skabe stolte og traditionsrige begivenheder over hele landet. De er en af grundstenene i vores lokalsamfund.

Vi er ikke i mål med at fjerne alle de bureaukratiske byrder for foreninger og frivillige, men vi tager nu et betydeligt skridt i den rigtige retning og sætter penge bag. Jeg ser frem til at følge med i det arbejde og i fremtiden også følge op på, hvordan det konkret går her i Vestjylland.

Med venlig hilsen

Anders Kronborg

MF, Socialdemokratiet