Debat indlæg fra MF Bjarne Laustsen

Lokale ildsjæle møder for mange forhindringer, når de arrangerer fest

Af Bjarne Laustsen MF (S) Blomstermarken 20. 9530 Støvring

I september var jeg på Hornum-Ulstrup Marked sammen med Digitaliserings- og Ligestillingsminister Marie Bjerre. Et fantastisk årligt arrangement med kræmmere, traktortræk, sildebord, revy og meget mere. Vi var dog ikke kun mødt op på markedet for vores egen fornøjelses skyld, men for at høre om nogle af de forhindringer, som lokale ildsjæle møder, når de skal stå for en fest eller et marked – det er nemlig for mange.

Baggrunden var, at der er sket det glædelige, at der er blevet afsat 250 mio. kr. årligt frem mod 2027 til forskellige initiativer målrettet landdistrikterne – og dermed også til at få løst de problemer jeg har remset op. Så det er bare med at komme i gang, for der er nok at tage fat i.

Som det er i dag, skal man som arrangør have op i mod 35-40 forskellige tilladelser fra kommunen, politiet, brandmyndigheder osv., som hver især skal ansøges årligt. Teltudlejere skal skaffe dyre certifikater og det er generelt svært som frivillig at få råd og vejledning før, under og efter festen. Det må kunne gøres bedre. Det går simpelthen ikke, at de lokale arrangører er ved at knække halsen på bureaukrati og bøvl inden festen overhovedet er kommet op at stå.

Én fest én ansøgning

Et af de initiativer, der har været snak om i mange år, og som der altså nu er finansiering til, er det jeg kalder ”én fest én ansøgning”. Det vil betyde at frivillige ikke skal navigere rundt i det 35-40 forskellige tilladelser som de skal nu, men bare kan sende én samlet ansøgning af sted gennem en digital løsning. Her skal vi lige stoppe op og overveje, om der er nogen grund til at opfinde den dybe tallerken, hvis den allerede er opfundet? Det tror jeg nemlig den er.

For få år siden udviklede kommunernes fælles EDB-center ”Kombit” nemlig et system de kaldte ”Arena”, så der kun skulle sendes en enkelt ansøgning. Da jeg spurgte Boligministeriet ind til ”Arena”, fik jeg at vide, at det overhovedet ikke fungerede, men det forstår jeg nu ikke. Vi ved at Kombit kan lave systemer der virker. Det er nemlig dem, der har udviklet folkeskolens IT-platform ”Aula”, som jo fungerer strålende. Derfor synes jeg, at Digitaliseringsministeriet skal kaste et ekstra blik på ”Arena”, og se om ikke der er noget, der kan genbruges i det system man skal i gang med at lave nu. Så tror jeg både det blive bedre, billigere og hurtigere færdigt.

Tilladelser bør holde fem år i stedet for ét år

Når vi har fået styr på ansøgningskaosset, synes jeg vi skal overveje, om det er nødvendigt, at man skal sende den samme ansøgning år efter år. En fest som f.eks. Brønderslev Marked, bliver afholdt på den samme plads og på stort set samme måde hvert eneste år. Derfor kunne de tilladelser som de frivillige indhenter, lige så godt holde i fem år i stedet for kun et, som det er i dag.

Visse tilladelser bør omdannes til anmeldelser

I forlængelse af det kunne nogle af tilladelserne, også sagtens omdannes til anmeldelser. Når man steger og sælger pølser til et marked, ville Sikkerhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen så vide, at de kan komme og kontrollere forholdene, frem for at der skal indhentes deciderede tilladelser på forhånd. På samme måde som Skat kan komme og kontrollere regnskabet for de kræmmere, som står og har boder.

Ansøgningsmængden bør reduceres

Den store ansøgningsmængde der kræves, er med til at ”tage livet” af mange initiativtager

Digitaliseringsminister Marie Bjerre havde stor opbakning til udvikling af et digitalt ansøgningssystem.

Hornum-Ulstrup September Marked fik en positiv overraskelse, da digitaliseringsminister Marie Bjerre lagde vejen forbi markedspladsen. Det for her at præsentere en del af den nye finanslov. Den indeholder nemlig penge til udarbejdelse af et digitalt ansøgningsprogram ”En fest – en ansøgning”. En forenkling og afbureaukratisering, som formand Søren Vestergaard Sørensen, Hornum-Ulstrup Septembermarked ser frem til. 

-Alt for mange ressourcer bruges til udfærdigelse af ansøgninger. Til dette års marked blev det nødvendigt at søge om to tilladelser til afholdelse af bankospil. Det fordi der var mere end to dage imellem afholdelsen at de to spilleaftener. Det kan ikke være rigtigt, siger Søren Vestergaard Sørensen, Hornum-Ulstrup September Marked. Herudover er der søgt otte andre tilladelser. 

-Helt ærlig så føler jeg ikke, at modtagerne af ansøgningerne tager dem alvorligt. De læser dem nøje igennem og er der mangler, så må vi starte forfra. Men selv om vi sender dem i god tid, så får vi først svar nogle få dage før arrangementets afvikling. Det ødelægger nattesøvnen, for vi ved ikke, om vi er købt eller solgt og om markedet kan lovligt afvikles. Det er dræbende for os, som ønsker at afvikle tingene på et lovligt grundlag. 

-Vi har erfaret at have taget fejl, når vi tror, at de ansøgninger, vi sender til Nordjyllands Politis tilladelseskontor behandles i den rækkefølge, de modtages. Det er ikke tilfældet. Det er i den rækkefølge, som arrangementerne afvikles i, der er bestemmende. Her føler jeg, at vi der er ude i god tid med ansøgningerne, bliver snydt. Det bør være dem der kommer først, som får deres ansøgninger behandlet først. 

-Det er hvert år, vi skal søge om tilladelser. Det på trods af at det blot er en gentagelse med pladsens indretning, teltenes placering, markedskroens og teltets indretning samt en række andre forhold. Det burde være sådan, at når der ikke er ændringer, så vil det være muligt at få en flere års tilladelse. Det virker som værende unødvendigt med de løbende gentagelser af ansøgningerne, siger formand Søren Vestergaard Sørensen, Hornum-Ulstrup September Marked. 

Formanden for Hornum-Ulstrup September Marked  mener, at ansøgningsjunglen er alt for stor og uigennemsigtig.

Han bakkes op af formanden for Sammenslutningen af By-og Markedsfester, Otto Skak. Han oplyser, at de mange ansøgninger og den sene modtagelse af tilladelser er et problem på landsplan. Noget som sammen-slutningen ihærdigt har arbejdet på at få ændret i mange år. Hans forhåbning er, at det nye digitaliserings- system der udvikles, vil ændre betingelserne radikalt. 

-Den store ansøgningsmængde der kræves, er med til at ”tage livet” af mange initiativtagere. Der bruges ugers arbejde på at få ansøgningerne lavet og sendt. Vi finder, at det er meget gentaget arbejde, der skal laves, men hver instans har sit ansøgningsskema. Ønsket er, at kommuner, politi, beredskaber, spillemyndigheder og andre myndigheder får et ens grundlag. At ansøgningerne kun skal sendes til et sted, og at man herfra formidler, at det nødvendige antal tilladelser indhentes. 

Formand for Sammenslutningen af By-og Markedsfester, Otto Skak, fik sammen med Søren Vestergaard Sørensen en givende snak med digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Et stort problem er, at mange festarrangører ikke ved, hvad der skal søges om. Det findes der nemlig ingen oversigt over. En ting er sikkert og det er, at uanset hvor omhyggelig man er, så er der noget, man glemmer. Det er en urimelig belastning for de mange frivillige ildsjæle, der knokler løs på landsplan, siger Otto Skak, Sammenslutningen af By-og Markedsfester. 

Digitaliseringsminister Marie Bjerre nikker genkendende til problemstillingerne. Hun understreger, at det er dem, det er målet at få ændret. Hun understreger, at det er vigtigt, at ildsjælene kan bruge deres kræfter til det de er gode til. De skal ikke kvæles i papirarbejde, mener hun.