En bestyrelses overvejelser ifm. coronakrisen og konsekvenser af en aflysning

Bestyrelsesmøde agenda og input 01.04.2020

Corona situationen – konsekvenser