Velkommen

By- og Markedsfester er med i Kulturministeriets sektorpartnerskab for stående publikum, hvor vi sammen med en række andre interesseorganisationer og kan blive hørt. Vi kan være med til at påvirke de politiske beslutninger, der træffes under corona-krisen og dermed også påvirke genåbningsprocessen. Dog må vi understrege, at det i sidste ende er politikerne og kulturministeriet, der sætter dagsordenen for genåbningen.

Kulturministeriet har udsendt en række retningslinjer om genåbning af idræts- og kulturlivet herunder også af havnefest, byfest og Kræmmermarked – læs dem her:


 

Covid-19

Se nedenstående link vedr. Covid-19

Faglige artikler

Pressedækning

Hotline – kontakt os

 

Klik på ovenstående link eller hold musen over [Viden om] og en menu kommer frem.

 


Sammenslutningens formål er, at skabe bedst mulige vilkår for vores medlemmers byfest, havnefest, festuge, kræmmermarked, tivoli og deres arrangementer.

Dette sker bl.a. ved:

– Kontakt til såvel lokale som statslige offentlige myndigheder
– Kontakt til lovgivere på de områder vi er underlagt.
– Vi er høringsberettige på en del lovområder, fra forskellige ministerier.
– Vi holder minimum èt årligt møde med Rigspolitichefen og ERFAmøde med Danske Beredskaber.
– Samarbejde med leverandører, og andre festarrangører.
– Vi arbejder for at foreningens medlemmer får kendskab til nye regler, love og cirkulærer.
– Vi yder rådgivning og vejledning.
– Vi holder en årlig generalforsamling-/årsmøde med faglige indlæg og tid til drøftelse af relevante emner.

Kig dig omkring på hjemmesiden, hvor vi har delt relevant information.

BLIV MEDLEM – Indmeld din forening her 

.


Foreningens støttemedlemmer:

 

 

Se mere her