Velkommen

HUSK Festmessen den 4. marts 2023 i Forum Kolding
 
By- og Markedsfester er med i Kulturministeriets sektorpartnerskab for stående publikum, hvor vi sammen med en række andre interesseorganisationer og kan blive hørt.
 
Vi kan være med til at påvirke de politiske beslutninger, dog må vi understrege, at det i sidste ende er politikerne og kulturministeriet, der sætter dagsordenen.
 
By- og Markedsfester søger indflydelse ved:

– Kontakt til såvel lokale som statslige offentlige myndigheder
– Kontakt til lovgivere på de områder vi er underlagt.
– Vi er høringsberettige på en del lovområder, fra forskellige ministerier.
– Vi holder minimum èt årligt møde med Rigspolitichefen og ERFAmøde med Danske Beredskaber.
– Samarbejde med leverandører, og andre festarrangører.
– Vi arbejder for at foreningens medlemmer får kendskab til nye regler, love og cirkulærer.
– Vi yder rådgivning og vejledning.
– Hvert år i november holdes et årsmøde med faglige indlæg og tid til drøftelse af relevante emner.

Kig dig omkring på hjemmesiden, hvor vi har delt relevant information.

BLIV MEDLEM – Indmeld din forening her 

.


Foreningens støttemedlemmer:

 

Se mere her

Sammenslutningens formål er, at skabe bedst mulige vilkår for vores medlemmers byfest, havnefest, festuge, kræmmermarked, tivoli og deres arrangementer.