Medlemskontingent

Medlemskontingentet til By- og Markedsfester fastsættes efter jeres arrangement omsætning.

  •   350 kr. – arrangements samlet oms. under 1. mill.
  •   700 kr. – arrangements samlet oms. mellem 1 – 2 mill.
  • 1000 kr. – arrangements samlet oms. over 2 mill.

Ovenstående differentiering er et ønske fra bestyrelse og generalforsamlingen, hvor man vil tage hensyn til, at arrangementer og foreninger har en meget forskelligt økonomi, og derfor skal alle arrangementer eller foreninger have en reel mulighed for at være medlem, uden det er en for stor udgift for den enkelte.

INDLEMDELSE SKER VIA HJEMMSIDEN – indmeldelses blanket

Sammen står vi stærkest…