By- & Markedsfester

Digitaliseringsminister Marie Bjerre havde stor opbakning til udvikling af et digitalt ansøgningssystem.

Hornum-Ulstrup September Marked fik en positiv overraskelse, da digitaliseringsminister Marie Bjerre lagde vejen forbi markedspladsen. Det for her at præsentere en del af den nye finanslov. Den indeholder nemlig penge til udarbejdelse af et digitalt ansøgningsprogram ”En fest – en ansøgning”. En forenkling og afbureaukratisering, som formand Søren Vestergaard Sørensen, Hornum-Ulstrup Septembermarked ser frem til. 

-Alt for mange ressourcer bruges til udfærdigelse af ansøgninger. Til dette års marked blev det nødvendigt at søge om to tilladelser til afholdelse af bankospil. Det fordi der var mere end to dage imellem afholdelsen at de to spilleaftener. Det kan ikke være rigtigt, siger Søren Vestergaard Sørensen, Hornum-Ulstrup September Marked. Herudover er der søgt otte andre tilladelser. 

-Helt ærlig så føler jeg ikke, at modtagerne af ansøgningerne tager dem alvorligt. De læser dem nøje igennem og er der mangler, så må vi starte forfra. Men selv om vi sender dem i god tid, så får vi først svar nogle få dage før arrangementets afvikling. Det ødelægger nattesøvnen, for vi ved ikke, om vi er købt eller solgt og om markedet kan lovligt afvikles. Det er dræbende for os, som ønsker at afvikle tingene på et lovligt grundlag. 

-Vi har erfaret at have taget fejl, når vi tror, at de ansøgninger, vi sender til Nordjyllands Politis tilladelseskontor behandles i den rækkefølge, de modtages. Det er ikke tilfældet. Det er i den rækkefølge, som arrangementerne afvikles i, der er bestemmende. Her føler jeg, at vi der er ude i god tid med ansøgningerne, bliver snydt. Det bør være dem der kommer først, som får deres ansøgninger behandlet først. 

-Det er hvert år, vi skal søge om tilladelser. Det på trods af at det blot er en gentagelse med pladsens indretning, teltenes placering, markedskroens og teltets indretning samt en række andre forhold. Det burde være sådan, at når der ikke er ændringer, så vil det være muligt at få en flere års tilladelse. Det virker som værende unødvendigt med de løbende gentagelser af ansøgningerne, siger formand Søren Vestergaard Sørensen, Hornum-Ulstrup September Marked. 

Formanden for Hornum-Ulstrup September Marked  mener, at ansøgningsjunglen er alt for stor og uigennemsigtig.

Han bakkes op af formanden for Sammenslutningen af By-og Markedsfester, Otto Skak. Han oplyser, at de mange ansøgninger og den sene modtagelse af tilladelser er et problem på landsplan. Noget som sammen-slutningen ihærdigt har arbejdet på at få ændret i mange år. Hans forhåbning er, at det nye digitaliserings- system der udvikles, vil ændre betingelserne radikalt. 

-Den store ansøgningsmængde der kræves, er med til at ”tage livet” af mange initiativtagere. Der bruges ugers arbejde på at få ansøgningerne lavet og sendt. Vi finder, at det er meget gentaget arbejde, der skal laves, men hver instans har sit ansøgningsskema. Ønsket er, at kommuner, politi, beredskaber, spillemyndigheder og andre myndigheder får et ens grundlag. At ansøgningerne kun skal sendes til et sted, og at man herfra formidler, at det nødvendige antal tilladelser indhentes. 

Formand for Sammenslutningen af By-og Markedsfester, Otto Skak, fik sammen med Søren Vestergaard Sørensen en givende snak med digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Et stort problem er, at mange festarrangører ikke ved, hvad der skal søges om. Det findes der nemlig ingen oversigt over. En ting er sikkert og det er, at uanset hvor omhyggelig man er, så er der noget, man glemmer. Det er en urimelig belastning for de mange frivillige ildsjæle, der knokler løs på landsplan, siger Otto Skak, Sammenslutningen af By-og Markedsfester. 

Digitaliseringsminister Marie Bjerre nikker genkendende til problemstillingerne. Hun understreger, at det er dem, det er målet at få ændret. Hun understreger, at det er vigtigt, at ildsjælene kan bruge deres kræfter til det de er gode til. De skal ikke kvæles i papirarbejde, mener hun.