By- & Markedsfester

  Den 5. marts 2019  
Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark indbyder hermed til møde- / info-dage – følgende datoer:
 
16/3 2019 : Kolding – Sted: Sct. Jørgens Gaard Hospitalsgade 4 – 6000 Kolding                     
 
23/3 2019   : Sørby –    Sted: Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, Sørbymagle, 4200 Slagelse
 
06/4 2019    : Hjallerup –  Sted: Hjallerup Idrætscenter, Idræts Alle 1,  9320 Hjallerup
 
Program for dagen:
 
09.30         Ankomst, kaffe/te med morgenbrød.
 
10.00         Indlæg fra Sikkerhedsstyrelsen, v/inspektør Steen Søgaard omkring
                  nye el-regler for  installationer på by og markedsfester,
                  med plads til spørgsmål og dialog.

 
11.45          Nyt fra foreningen By- og Markedsfester – herunder bl.a. status på:
                   – Èn fest – èn ansøgning
                   – Henvendelse til Beskæftigelsesministeriet vedr.
                     arbejdsskadeforsikringer.
                   – Møde med Rigspolitichefens kontor.
                   – Ny vejledning til BYG 18 – herunder transportable enheder og
                     festpladser.
                   – Drøftelse af foreningens fremtidige virke og fokuspunkter.
 
12.30         Frokost
 
13.15         Betalingssystemer, herunder mulighederne for
                  kontantløse arrangementer og fester. v/ Peter Gorm Andersen,
                 Godik

                        
14.45         Kaffe og tak for i dag
 
Tilmelding:
 
Mødet 16. marts i Kolding: Tilmelding til Otto Skak, OS@ssbad.dk – tlf, 28875050
                                                                     SENEST DEN 12. MARTS 2019.
 
Mødet 23. marts i Sørby:     Tilmelding til Gregers Maglekær,    maglekjer@hashojnet.dk –   Tlf. 25542465 – SENEST DEN 18. MARTS 2019.
 
Mødet 6. april i Hjallerup:   Tilmelding til Allan Nielsen. formand@roverfest.dk
                                                 Tlf. 21449817 – SENEST DEN 1. april 2019-


Pris: kr. 250,00 for medlemmer og kr. 325,- for ikke medlemmer
 
Betaling til:  reg.nr.: 1551 – kontonr.: 11202691 – samtidig med tilmelding
 
 
 
 
 
Vi håber I vil møde talrigt frem, og evt. invitere foreninger og interesserede fra lokalområdet med – alle er velkomne.
 
Vi ses !
Sammenslutningen af By- og Markedsfester
Bestyrelsen