By- & Markedsfester

Oktober 2016.

Generalforsamlingen den 5. november kl. 11.00 – 15.00 i Kolding.

Vi håber meget du vil melde dig til, og deltage, der er rigtig mange vigtige og spændende ting på programmet.
Vi bliver presset alle steder fra med ny lovgivning, nye regler, nye folk der skal behandle vores ansøgninger og offentlige myndighederne, herunder politiet – der slet ikke har tid til, at vi arrangerer fester og begivenheder  – hvor efterlader der By- og Markedsfester ?

Mød frem og deltag i debatten og få en snak med andre festarrangører !

Salg af kopivarer:

Det er forbudt at sælge kopivarer – ikke at købe dem !

Enkelte af vore medlemmer har fået brev fra advokatfirmaet NJORD, der opfordre til samarbejde med de enkelte festarrangører, og gør opmærksom på, at de kan gøres ansvarlige for evt. salg af kopivarer på deres festplads.
De beder bl.a. om, at få navn og adresse på de enkelte stadeholdere. Priserne på de enkelte stader og redegørelse for, hvad den enkelte arrangør har gjort for at forhindre der sælges kopivarer.

Sammenslutningen af By- og Markedsfester har skrevet til firmaet og rakt hånden frem til et samarbejde, med udgangspunkt i de anbefalinger en kreds af ministeriet og offentlige institutioner har udsendt – se www.stoppiraterne.dk

STOP PIRATKOPIERING, skriver bl.a. om arrangøransvar:
Som arrangør kan du selvstændigt pådrage dig såvel strafansvar som erstatningsansvar, hvis du ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til, at en stadeholder markedsfører eller sælger piratkopier og varemærkeforfalskninger.

Sammenslutningen af By- og Markedsfester anbefaler:

  • At I IKKE udlevere fortegnelse over stadeholdere til private/virksomheder, det udleverer vi kun til offentlige myndigheder der har krav på oplysningerne.
  • At I oplyser stadeholderne om, at der ikke må sælges kopivarer, – i skriftligt materiale.
  • Hvis I er vidende om/konstaterer, at en stadeholder sælger kopivarer, så gør skriftlig opmærksom på, at det ikke er lovligt, og at det ikke må finde sted på jeres plads.
  • At I orienterer Sammenslutningen af By- og Markedsfester om henvendelser fra advokater eller lign.

Vi sætter fokus på emnet på generalforsamlingen den 5. november med et indlæg fra en advokat – kom og hør hans udlægning af arrangørens ansvar.

Indretning af festpladser, herunder salgs områder m.v.:

  1. juli 2016 blev der udsendt ny bekendtgørelse fra Trafik- og Bygningsministeriet, sammen med en vejledning til hvordan reglerne skulle tolkes og forstås.

Det helt nye for arrangører af fester, herunder byfester, kræmmermarkeder, festivaler, med meget mere, er, at hvor reglerne for indretning af disse pladser hidtil har været placeret hos Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen, de kommunale beredskaber, så er lovområdet, reglerne og administrationen nu flyttet til Bygningsministeriet, og dermed til de kommunale byggesagsbehandlere.

Sammenslutningen af By- og Markedsfester har været i en længere dialog med ministeren og embedsmændene i ministeriet om tolkning af reglerne.

I maj måned 2016 meddelte de imidlertid, at bekendtgørelse skulle træde i kraft 1/7-2016 og vejledningen skulle ligge klar i samme forbindelse, så vi kunne ikke nå længere inden udsendelsen.
Ministeriets embedsmænd lovede imidlertid, at den største ændring i hele regelsættet var flytningen af området fra èt ministerium, til et andet.

Sådan ser Sammenslutningen af By- og Markedsfester det desværre ikke.

Vi mødes derfor med ministeriets embedsmænd igen, den 27. oktober 2016 for at få nogle fortolkninger uddybet/ændret, bl.a.:

Hvad mener man, når man beskriver, at der max. må være 40 m fra en teltudgang/ et salgs område til en befæstet vej ?

Et salgs område må max. være 1.000 kvd.m., og skal være omgivet af et friareal på 10 m. Man kan dog, stadig, gå ned på 5 m, hvis det skønnes forsvarligt. Men det er nu helt op til den den kommunale byggemyndighed at vurdere dette ! – det kan betyde ændringer for rigtig mange festarrangører !

Indretning af et delareal/salgs område på 1.000 kvd.m. – Vil man kræve, at alle salgsboder er certificerede eller der skal søges byggetilladelse, hvis de skal stilles op i en ubrudt række ?
– Det ser det ud til lige pt., men hvis det fastholdes er vi sikre på, at det ville lukke mange fester.

Sammenslutningen af By- og Markedsfester anbefaler:

  • at I møder op på generalforsamlingen i Kolding den 5. november, hvor vi vil have punktet på dagsordnen, og orientere om status, og hvad der sker efterfølgende.
  • At I snarest muligt tager et møde med den kommunale byggesagsbehandling og evt. beredskabet, hvor i får afklaret kravene til jeres festplads og hvad i kan forvente at få godkendt / ændringer i forhold til tidligere år.

Sammenslutningen anbefaler, at I får afholdt dette møde inden i bestiller diverse grej, køber underholdning og sælger evt. kræmmerpladser m.v. Vi ved, på nuværende tidspunkt, ikke hvordan de enkelte kommunale byggesagsbehandlere vil takle de nye regler – og vi har ingen forventninger om, at det bliver ensartet.

I skal endvidere være meget opmærksomme på, at der kan være lang behandlingstid hos de kommunale byggesagsbehandlere, så kom nu i gang med ansøgningerne i MEGET god tid !!!

Henover  2016, er Sammenslutningen kontaktet af medlemmer rundt i landet, hvor myndighederne har stillet nye og skærpede krav, til diverse pladser. Hidtil er det lykkedes at komme godt i mål med arrangementerne, men mange steder har myndighederne varslet skærpelser i 2017 !!!

Den Nye bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183152.

Den nye vejledning: http://bygningsreglementet.dk/file/609521/transportable_konstruktioner.pdf

Krav om kasseapparat til stadeholdere m.v.:

Sammenslutningen af By- og Markedsfester er aktivt med på sidelinjen som en kræmmer kører mod SKAT.
Sagen drejer sig ganske enkelt om, der med den nuværende lovgivning, kan stilles krav om, at der skal anvendes kasseapparat i forbindelse med salg. Kræmmeren har fået medhold ved flere instanser i, at der ikke kan stilles krav om kasseapparat. 16. november 2016 starter sagen så ved domstolen.

Hvorfor blander By- og Markedsfester sig i en sådan sag – i øvrigt sammen med Danmarks Tivoli Forening ?
Det gør vi fordi, at dommen kan have afsmittende virkning på alle tivolier og for alle vore medlemmer – tænk bare den tanke, at vi skal have kasseapparater i alle vores egne boder og salgssteder, herunder barer !
Det vil kræve mange flere frivillige og store investeringer i materiel, som kun kan tages et sted fra – foreningernes idræts- og kulturliv !
Det vil vi som Sammenslutning gerne være med til at kæmpe imod !

Juleannoncer i PARADEN:

Danmarks Tivoli Forening og Sammenslutningen af By- og Markedsfester udgiver sammen PARADEN. Et medlemsblad at værdi for foreningens medlemmer og en mulighed for at komme til orde, og få spredt diverse budskaber om hvad der rører sig i de 2 foreninger.

Julen og nytåret nærmer sig og fra bestyrelsens side håber vi, at du og din forening vil være med til at gøre årets julenummer ekstra stort og festligt.

Det gør du bl.a. ved at indrykke en jule-annonce – stor eller lille – med en tak for året der gik, godt nytår, og evt. med datoerne for jeres arrangement(er) i 2017.
Se tidligere udsendte mail om priser m.v. på annoncen !

Du/I er også meget velkomne til at skrive en artikel, en lille notits om dette eller hint – det kan være om jeres arrangement, konkrete ting I har oplevet af godt/knapt så godt, opfordringer/advarsler til andre arrangører eller opfordringer til bestyrelsen i By- og Markedsfester.

Henvendelse kan ske til mail:  ms@msit.dk

Samarbejdspartnere / kolleger:

Er der fester i dit nærområde du har kontakt med/snakker med – så gør endelig en indsats for, at de også bliver medlem af Sammenslutningen af By- og Markedsfester. Jo flere vi er – jo stærkere står vi !!!

Henvendelse kan ske til mail: os@ssbad.dk

Vi glæder os til at se jer alle i Kolding den 5. november 2016 til foreningens generalforsamlingen, med efterfølgende faglige indlæg og debat !