By- & Markedsfester

Det nye bygningsreglement trådte i kraft d. 1. juli 2016. Både bygningsreglementet og den opdaterede vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

af transportable telte og konstruktioner er tilgængelig på vores hjemmeside og den vil også kunne findes her: http://bygningsreglementet.dk/