By- & Markedsfester

Har du talt med din kommune og det beredskab i år ?

By- og Markedsfester har flere gange opfordret alle arrangører til at tage kontakt til kommunens byggesagsbehandler og beredskabetet, så I kan få afklaret om kravene til boder, forsamlingstelte, indretning af festpladser og salgsområder er det samme som i 2016, eller der er skærpede krav. By- og Markedsfester skal til møde i Bygningsministeriet den 22. marts […]

Dokumenter og referater fra årsmødet i Kolding

Tak for et par gode dage i Kolding til generalforsamling i By & Markedsfester. Hermed kan I læse referater fra weekends møder. Referat af bestyrelsesmøde d. 04.11.2016 Indlæg omkring salgsområder og regler Faglige emner Referat af generalforsamling d. 05.11.2016 Konstituerende møde d. 05.11.2016

Hvervebrev

Hvervebrev til festarrangørgerer – læs her

Nyt bygningsreglement

Det nye bygningsreglement trådte i kraft d. 1. juli 2016. Både bygningsreglementet og den opdaterede vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner er tilgængelig på vores hjemmeside og den vil også kunne findes her: http://bygningsreglementet.dk/